AK Parti 54 maddelik 5. yargı paketini Meclis’e sundu! İcrayla çocuk almak tarihe karışacak

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ak Parti,5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişim öngören 54 maddelik teklifi Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifte icra batkı kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişimler bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,düzenleme hakkında bilgileri Meclis’te gazetecilerle paylaştı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 2019’da, İnsan Hakları Fiil Planı’nın ise Mart 2021’de kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Ünal, bugüne dek 4 yargı paketini Tbmm‘de yasalaştırdıklarını söylemiş oldu.

Ünal, 8 ayrı kanunda değişim meydana getiren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 54 maddeden oluştuğunu bildirdi. Ünal, teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, evlatların icranın mevzusu olmaktan çıkarılmasını içeren hükümlerin bulunduğunu söyledi.

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişimlerle, alacaklı ve borçlu arasındaki kırılgan çıkar dengesinin daha kuvvetli şekilde korunmasını ve bu sürecin daha süratli, daha azca masraflı şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Ünal, “İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulamayı kaldırıyoruz.” dedi.

Hacizli malın satılmasında ilkin elektronik ortamda pey sürüldüğünü sadece sürecin tamamlanmasının, mezat salonlarında meydana getirilen satışla mümkün bulunduğunu hatırlatan Ünal, bu şekilde satış sebebiyle uygulamada pek oldukça şikayetin dile getirildiğini aktardı.

Ünal, kanun teklifiyle, bilişim sisteminin ve değişen teknolojinin geliştiği günümüzde, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçileceğini ve sürecin elektronik ortamda başlatılıp bitirileceğini, böylece hacizli malın değerinde satılacağını kaydetti.

Artık internete erişimin olduğu her yerde, dileyen kişinin, dilediği yerden elektronik satışa dahil olabileceğini özetleyen Ünal, “Sözgelişi Van’da oturan biri Edirne’den vasıta satın alabilecek. Mallar, lisanslı yediemin depolarında güvenle tutulduğu için tereddüt yaşanmadan bu alım gerçekleştirilebilecek. İhaleye katılım sayısının fazla olması sebebiyle alınan mallar rayiç değerinden satılabileceği için borçlunun da malı elden değerinde çıkmış olacak.” bilgisini verdi.

Bir başka mühim düzenlemenin ise borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınması bulunduğunu açıklayan Ünal, borçlunun, bu sayede hacizli malını, cebri satış yerine, kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabileceğini beyan etti.

Ünal, icra sistemiyle ilgili bir başka mühim probleminin ise ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması sebebiyle alacaklı, borçlu ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur bulunduğunu anımsatarak, “Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Ulusal servet olan bu araçların oralarda birikmesine neden olan mekanizmadaki aksaklıklar tespit edilerek, hızlıca ihaleden satın alanlar tarafınca tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getiriyoruz.” diye konuştu.

Kanun teklifinde yer edinen mühim konulardan birinin de kamuoyunda “çocuk haczi” olarak da anlatılan çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme bulunduğunu belirten Ünal, şöyleki devam etti:

“1932’den beri uygulanan çocuk teslimine yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam yada önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul, icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde öncelikli olarak çocuğun örselenmemesini ve o yaşta bir çocuğun herhangi bir polis zoru ya da müdahalesiyle karşı karşıya gelmemesi ve bir travma yaşamaması bizim için öncelikli. Bundan dolayı bu, çocuğun ruhsal ve bedensel gelişim sürecinde son aşama mühim. Çocuğun; annesini, babasını yada akrabalarını görmek en temel hakkı. Teklifle, bu hakkın yerine getirilmesindeki usul ve esaslar tekrardan düzenlenecek. Böylece çocuk teslimine yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin vazife icra dairelerinden alınacak ve Hakkaniyet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına tevdi edilecek.”

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, çocuk teslimine yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen şeklinde uzmanlar eliyle gerçekleştirileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Çocuğun anne yada babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ise parasız hale getirilecek. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve yapılacak tüm harcamalar, devlet bütçesinden karşılanacak. Çocuk teslimine yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine niçin olmayacak şekilde okul ve kreş şeklinde mekanlarda gerçekleştirilecek. Dolayısıyla çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usullerinin tamamı kaldırılacak. İlam yada önlem kararlarının icra marifetiyle zorla yerine getirilmesi esnasında bazen istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum hem kamuoyunun vicdanını hem de çocuğun bizzat varlığını örseleyen bir durum ortaya koymaktaydı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Çocuk teslimi yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam yada önlem kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara uyarma edilecek.”

Bir gazetecinin, “velayet hakkının değiştirilmesi” mevzusundaki sorusuna Ünal, şöyleki karşılık verdi:

“Mevcut uygulamada velayetin üstünde bulunmuş olduğu ebeveyn, çocuğun, öteki ebeveyn tarafınca görülmesine izin vermiyorsa çocuk, görüşme süresi ve mahkeme kararının hayata geçirilmesi için polis diretmesiyle alınıp, icra eliyle öteki ebeveyne veriliyordu. Yeni düzenlemeyle çocuk teslim merkezine getirilmesi, gün ve saati ile bildiriliyor. Eğer çocuk, teslim merkezine getirmezse burada tutanak tutuluyor ve bu tutanak, ilgili mahkemeye tevdi ediliyor. İlgili mahkemede bu durumda, disiplin hapsi ya da velayetin değiştirilmesini tekrardan değerlendirip karara bağlıyor. Burada çocuğun icranın mevzusu olmaktan çıkarılıp, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı şeklinde profesyoneller eliyle artık bu sürecin yürütülmesi hedefleniyor.”

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, bu hafta komisyon aşamasının tamamlanarak, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesini planladıklarını vurgulayan Ünal, “İnsan Hakları Fiil Planı kapsamında öteki yargı paketleri de bundan sonraki süreçte Meclis gündemine gelmeye devam edecek.” dedi.

Teklife gore, iş yoğunluğunun yada personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin tertipli, uyumlu ve verimli bir halde çalışmasını sağlamak amacıyla Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun yada icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir yada birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci derslik olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Ek olarak başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve işyar görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin nezaret ve denetimlerini meydana getirecek, yönetimsel işlerine bakacak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirecek. Bu yargı batkı daireleri ile batkı dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.

Uygulamada yaşanmış olan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla meydana getirilen değişiklikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına gore bölge adalet sarayı mahkemesi yada Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı ayrı alınması usulü ise muhafaza edilecek.

Bölge adalet sarayı mahkemesince istinaf başvurusunun kati olarak esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üstüne, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata mevzu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolunun açık olması halinde icranın geri bırakılması kararının tesiri, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi meydana getiren işyar, sicile kayıtlı mallar hariç olmak suretiyle haczettiği malın kıymetini takdir edecek, icabında bilirkişiye müracaat edebilecek.

Haczedilmiş sadece muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üstüne muhafaza altına alınacak yada ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi takdirde satış yapılamayacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilecek.

Alacaklı yada borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek

Bir göç eder malla ilgili üçüncü kişi yedieminliği kabul etmiş olduğu takdirde bu mal muhafaza altına alınmayacak. Sadece takibin devamına karar verilmesi halinde mal muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı yada borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme doğal olarak olacak. Bir senelik süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkında satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından bir senelik sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satış talebiyle beraber kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması mecburi olacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin beraber yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının beraber ve peşin olarak yatırılması mecburi olacak.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Satış talebiyle beraber peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri esnasında yetersiz kalmış olduğu anlaşılırsa icra müdürü tarafınca satış isteyene 15 günlük süre verilecek ve bu sürede tamamlanmamış miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılacak.

Belirtilen giderler Hakkaniyet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulmuş olan tarifede belirlenecek.

Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü yada alacaklı ile borçlunun hacizden ilkin ya da sonrasında borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme sebebiyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak yada kağıt, damga vergisinden kural dışı olacak.

Teklifle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonrasında cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecek. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin sonucuna kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta karşılık, malın muhammen kıymetinin yüzde 80’ine karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ek olarak bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için meydana getirilen takip harcamaları toplamından azca olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya verilen 15 günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, lüzumlu data ve belgeleri temin ettikten sonrasında satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal icra mahkemesine gönderecek. Mahkeme, en geç 10 gün içinde yapacağı araştırma sonucunda dosya üstünden talebin kabulüne yada reddine kati olarak karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret sonucu verilmesi halinde yatırdığı karşılık alıcıya iade edilecek.

Teklifte, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada teklif verme süresi yedi gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme kanalıyla yapılacak. Teklif verenlerin kişisel detayları, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç asla kimse tarafınca görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan azca olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak suretiyle 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir halde gerçekleştirilmesini engellemiş olan yada elektronik pazarlama tekniği ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren web siteleri hakkında, İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Kanalıyla İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan yada satış portalına erişimi engellemiş olan ya da zorlaştıran özellikte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, satış portalma girişi Hakkaniyet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve satış portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşı, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca barış ceza hâkimliğine başvurulabilecek. Hakim, başvuruyu çabuk olarak karara bağlayacak. Başvurunun yapılmış olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı yada iyileştirilmesi için lüzumlu olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

Teklifle, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de tekrardan belirleniyor.

Buna gore birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden minimum 15 gün ilkin duyuru edilecek. Elektronik satış portalında yapılacak duyuru, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın başlangıç zamanı, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak belirleme olunacak. İlanın yurt düzeyinde piyasaya sürülen bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu duyuru satış talebi tarihinde tirajı 50 bin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı meydana getirilen gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsel, mahiyeti, mühim vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunmuş olduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer almış olduğu elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar haricinde, taraflar elektronik satış portalında yer edinen duyuru metnini, harcaması kendilerine ilişkin olmak suretiyle, diledikleri vasıtalarla duyuru edebilecek. Sadece hususi mahiyetteki bu duyuru resmi muameleye etki etmeyecek.

İlan edilen metinler içinde farklılık bulunması halinde elektronik satış portalında duyuru edilen metin esas alınacak.

Gazetede yada elektronik satış portalında ilanı meydana getirilen metindeki hatalar, ihale zamanı değiştirilmeksizin yalnız elektronik satış portalında ilanen düzeltilecek. Bu düzeltme ilanı ilgililere ek olarak bildiri edilmeyecek.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

– Satılacak şeyin cinsel, mahiyeti, mühim vasıfları, muhammen kıymeti, bulunmuş olduğu yer ve var ise görselleri ile artırma şartnamesinde yer edinen öteki detayları,

– Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı meydana getiren icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının mecburi olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a kadar yatırılması gerektiği,

– Gösterilecek teminatın güvence mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa mevzu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kati ve sınırsız banka güvence mektubunu, satışı meydana getiren icra dairesine tevdi etmelerinin mecburi olduğu,

– Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmelerinin mecburi olduğu,

– Hisseli satışın mümkün olduğu hallerde açık artırma mevzusu malı belirli paylarla satın almak isteyen ortaklaşa alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmelerinin mecburi olduğu,

– Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen hisse sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı meydana getiren icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın yada ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden güvence alınmayacağı,

– Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği,

– Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ek olarak bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma harcamalarını geçmesi gerektiği,

– İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip ilk olarak satış harcamalarından düşülmek suretiyle alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,

– Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı yada en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmiş olduğu hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde yine yapılacağı,

– İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında duyuru edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

– Satışa katılanların tüm ekleriyle beraber şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

– İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üstüne taşınırın ihale alıcısına teslimi yada sicile kayıtlı malın ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma kıymet vergisinin yatırılmasından sonrasında gerçekleştirilecek. İhale alıcısı ihalenin kesinleşmesi üstüne icra dairesine müracaatla katma kıymet vergisi beyannamesini düzenletmek zorunda olacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla uyumlu hale getiriliyor. Buna gore, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafınca, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üstünden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması halinde, mal en yüksek teklif verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki ilk iş gününde artırmanın sonucunu gösteren bir netice raporu düzenleyerek tutanaktaki detayları aynı gün satış portalında duyuru edecek. İhalenin sonucuna ilişkin bu tutanakta, artırmanın ne süre tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edilmiş olduğu, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği yada kanundaki şartların yerine gelmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek.

Satış talebi, teklif verme başladıktan sonrasında geri alınamayacak ve teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde satış durdurulacak.

İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı yada teklif verme süresinin bitiminden ilkin borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını yada iptal edildiğini tutanakla tespit edecek. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği yada en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha ilkin duyuru edilen tarihte başlamış olacak.

Artırmada, alıcı çıkmazsa yada bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilecek. Satış isteme süresi satış talebiyle beraber duracak ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına yada iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kalmış olduğu yerden işlemeye başlamış olacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satış portalından meydana gelen teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse, artırma süresinin bigün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlamış olacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Tüm bu hususlar satış portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın başlangıç zamanı, artırma süresinin uzatılmasına karar vermiş olduğu tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu süre içinde, daha ilkin en yüksek teklif veren teklifiyle bağlı olacağı şeklinde yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

Hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma netice raporunun ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini nakit ödemek zorunda olacak. Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde alıcı adına tescil edilmeyecek.

Teklifle göç eder malların satışına ilişkin meydana getirilen ihale usul ve esaslarına yönelik bazı değişimler, taşınmaz mallar de ilgilendiriyor olacak.

Elektronik satış portalında yapılacak satış ilanında, var ise ipotek sahibi alacaklılarla öteki ilgililerin, taşınmaz üstündeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Aksi halde hakları tapu siciliyle durağan(durgun) olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri de ilgilendiriyor olacak.

Kıymet takdirine ilişkin yakınma yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üstünde araştırma yaparak müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik sonucu verecek ve harcamasını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Böylece kıymet takdirine ilişkin şikayetin yetkili mahkemece bir an ilkin ele alınması sağlanacak.

İhale alıcısının talebi üstüne icra dairesi, satışı meydana getirilen taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, öteki hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi tarafınca tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara karşın belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili yargı kıyasen uygulanacak ve depo edilen karşılık ihalenin sonucuna gore hak sahibine ödenecek. Böylece uygulamada çoğunlukla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve yönetim edileceği mevzusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek kişiler içinde sayılan “tapu sicilindeki ilgililer”, “resmi sicillerdeki ilgililer” olarak genişletiliyor. Sınırı olan ayni hak sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satış isteyen alacaklı, borçlu yada resmi sicilde kayıtlı ilgililerle sınırı olan ayni hak sahiplerinin haricinde kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üstünden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili kişilerin olası zararına karşılık olmak suretiyle ihale bedelinin yüzde 5’i oranında güvence göstermesi şartı aranacak.

İhalenin feshi talebi üstüne icra mahkemesi, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma meydana getirecek ve taraflar gelmeseler bile gerektirme eden sonucu verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi ihtiyaç duyulan hallerde duruşma yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırı olan ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler haricinde kalan kişilerce talep edilmesi sebebiyle; satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırı olan ayni hak sahipleri haricinde kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkum edecek.

Düzenlemede, para cezasına mahkum edilecek haller açık bir halde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırı olan ayni hak sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler haricinde kalan kişilerce talep edilmesi sebebiyle yada satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırı olan ayni hak sahipleri haricinde kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle ya da işin esasına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini talep eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkum edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale mevzusu mal alıcıya teslim edilmedikçe yada teslime hazır hale getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale mevzusu malın teslim edilemeyeceği yada teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihale iptal edilerek, ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek azami sürenin başlangıç zamanı, ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında duyuru edilmiş olduğu tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı adına tescil edilmesinden sonrasında tahliye işlemi yapılmadan taşınmaza malik olanlara da tahliye talep edebilme hakkı tanınıyor.

Teklifle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, sıra cetvelinin tanzimi üstüne tebligatı alan gerçek sahibinin güvence mukabilinde alacağını öğrenim edebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Böylece güvence mukabilinde alacağı öğrenim edebilmek için sıra cetveline karşı yakınma ve itiraz aşamasına geçilmesine gerek olmadığı net bir halde ortaya konuluyor. Öte taraftan banka güvence mektubunun “sınırsız” olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

Kanun teklifiyle İcra ve İflas Kanunu’nda yer edinen “çocuk teslimi”, “çocukla kişisel münasebet tesisine dair ilamin icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle ek olarak “İhalenin feshi ve farkının tahsili” maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Teklifle, açık artırmada en yüksek teklif verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, takip borcu ve satış harcamaları için dosyaya gelir kaydedileceği düzenleniyor.

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu’nda değişim yapılarak ihalenin tamamen elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişkin yönetmelik ile çıkarılması ihtiyaç duyulan tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenen il yada ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir senenin sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin hangi il yada ilçede ne süre uygulanacağı Hakkaniyet Bakanlığının resmi web sitesinde duyurulacak. Bu hükümler, uygulamaya geçilen il ve ilçelerde geçiş tarihinden sonrasında haczedilen malların satılmasında uygulanacak. Uygulamaya geçilmeyen yerlerdeki hacizli malların satışı ile uygulamaya geçilmiş olduğu halde geçiş tarihinden ilkin haczedilen malların satılmasında ise kanun teklifiyle meydana getirilen değişiklikten önceki hükümler uygulanacak.

Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin satış talep edilmiş olmasına karşın kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması mecburi olacak. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talep edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ilişkin değişimler, ilgili maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihte ilk aşama mahkemeleri ve bölge adalet sarayı mahkemeleriyle Yargıtay’da görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak. Sadece, ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına mahkumiyete ilişkin yargı görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin değişim, tek başına bozma sebebi yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek.

Bulgu ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, araştırma ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan toplumsal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Ek olarak değişiklikle bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında esas alınan 200 gösterge rakamı 275’e çıkarılacak.

Türk Çağdaş Kanunu’nda, çocuğun üstün yararı gözetilerek, kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna gore, kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne yada babanın talebi üstüne velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara uyarma edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu’na, “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Teklife gore, çocuk teslimi yada çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafınca verilen ilam yada önlem kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Hakkaniyet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Müdürlüklerde müdür, müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve toplumsal çalışmacı görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım kapsamında yer edinen görevler, Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü tarafınca yerine getirilecek.

İlam ve önlem kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve önlem kararları müdürlük tarafınca görevlendirilen psikolog, pedagog, toplumsal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen şeklinde uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek

İlam ve önlem kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üstüne, valilikler tarafınca kamu kurum ve müesseselerinde görevli, uzmanların yer almış olduğu bir görevli sıralaması oluşturulacak. Bu uzmanların kafi sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilir. Bu listede yer edinen uzman ve öğretmenlerin vazife yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafınca belirlenecek.

Çocuk teslimine dair ilam yada önlem kararları, yükümlüsü tarafınca rızasıyla yerine getirilmediği takdirde gerçek sahibi, ilam yada önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü yazışma vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük tarafınca belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek suretiyle çocuğun belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını yada yükümlüyle bağlantı kurulamadığını rapora bağlayacak.

Yükümlü evladı getirmeyeceğini beyan ederse ya da evladı belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen yada yükümlünün haklı mazereti sebebiyle müdürlükçe alınan çocuk hak sahibine teslim edilecek.

Yükümlü, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafınca alınarak hak sahibine teslim edilecek. O zaman kolluktan yardım istenebilecek. Kolluk birimleri, zor kullanma dahil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye yada teslim emri tebliğine gerek olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.

Çocuk hak sahibine teslim edildikten sonrasında yükümlü haklı bir sebep olmaksızın evladı yine alırsa ek olarak yeni bir hükme yada yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine gerek olmaksızın çocuk hak sahibine teslim edilecek.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam yada önlem kararları yükümlüsü tarafınca rızasıyla yerine getirilmediği takdirde gerçek sahibi, ilam yada önlem kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü yazışma vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam yada önlem sonucunda belirtilen gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük tarafınca belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek suretiyle çocuğun müdürlük tarafınca belirlenen yere getirilmesini derhal bildirecek, bu bildirimin yapıldığını yada yükümlüyle bağlantı kurulamadığını rapora bağlayacak.

Yükümlüyle bağlantı kurulmayacak yada yükümlü evladı getirmeyeceğini beyan ederse ya da belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilecek, hak sahibine ilam yada önlem sonucunda belirtilen sürenin bitiminde evladı belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, evladı getirmez yada kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak suretiyle geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında kabahat duyurusunda bulunulacağı hususu rapora bağlanarak bildiri edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse gerçek sahibi hakkında müdürlük tarafınca kabahat duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç hakkında yükümlü bilgilendirilecek.

Kişisel ilişki kurulmasından sonrasında gerçek sahibi tarafınca teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye yada yükümlünün belirlediği kişiye teslimi mümkün eğer olmazsa çocuk hak sahibinde bırakılacak. Bu da mümkün eğer olmazsa müdürlüğün talebi üstüne, aile ve toplumsal hizmetler il müdürlüğü tarafınca çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınacak.

Yükümlü haklı mazereti sebebiyle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse gerektiğinde gerçek sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük tarafınca yükümlüden alınarak hak sahibine teslim edilecek.

Gerçek sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden minimum 48 saat ilkin evladı teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak, elektronik ortamda yada müracaat aşamasında beyan etmiş olduğu yazışma kanalıyla bildirecek. Gerçek sahibinin bildirimde bulunmadığı yada gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu husus ve evladı emirde belirtilen yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu işlemler tutanak altına alınacak.

Çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla müdürlüğün önerisi üstüne aile mahkemesince, çocuk, gerçek sahibi yada yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde müdürlük yükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden talep edecek.

İlam yada önlem kararını rızasıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, meydana getirilen bildirimin yada bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim emrinin haksız bulunduğunu süresi içinde yakınma kanalıyla ileri sürebilecek.

Çocuğun yerleşim yerinin değişmesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük işlemlere kalmış olduğu yerden devam edecek. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri kapsamında yalnız teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye bildiri edecek. Teslim yeri değişikliği hak sahibine her türlü yazışma vasıtasıyla bildirilecek.

Gerçek sahibi yada teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Hanıma Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca gizlilik sonucu ya da başka bir tedbire karar verilmesi halinde teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Gerçek sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden minimum 48 saat ilkin evladı teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir mazeret olmaksızın art arda 2 kez yada bir yılda 3 kez gelmezse müdürlük tarafınca dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verilecek.

Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü minimum 1 yıl süresince emrin gereğini usulüne uygun bir halde yerine getirecek ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme sonucuna uygun hareket edeceğini taahhüt ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verebilecek. Bu karar gerçek sahibi ve yükümlüye bildiri edilecek. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse gerçek sahibinin talebiyle yükümlüye direkt teslim emri bildiri edilecek.

Teklifle, Çocuk Koruma Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle teslim mekanlarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna gore çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen teslim mekanlarında gerçekleştirilecek.

Teslim işlemleri için müdürlüğün talebi üstüne, valilikler ve belediyeler tarafınca elverişli teslim mekanları belirlenecek, yoksa oluşturulacak, vasıta tahsis edilecek ve sürücü görevlendirilecek.

Teslim mekanlarının belirlenmesinde, oluşturulmasında, tefrişinde, bu mekanların güvenliğinin sağlanmasında ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, müdürlüğe her türlü desteği sağlamakla yükümlü olacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair müdürlükçe meydana getirilen işlem ve verilen kararlara karşı, öğrenme ya da bildiri tarihinden itibaren yedi gün içinde, işlemi meydana getiren müdürlüğün bulunmuş olduğu yer aile mahkemesine şikayette bulunulabilecek.

Mahkeme, meydana getirilen işlemlerin yerine getirilmesini durdurabilecek ya da dosya üstünden gerektiğinde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verecek.

Yakınma üstüne verilen karara karşı, tebliğden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilecek. Mahkeme, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın aile mahkemesine ya da asliye hukuk mahkemesine ivedilikle gönderecek. İtiraz merci, yedi gün içinde kararını verecek. Merci, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verecek. İtiraz üstüne verilen karar, kati karar olacak.

Çocuk teslimine dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak yakınma üstüne, eylem kabahat teşkil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket edenler ile emrin gereğinin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapılacak yakınma üstüne, 3 günden 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

Kişisel ilişki kurulması için kendisine çocuk teslim edilen gerçek sahibi, ilam ya da önlem sonucunda belirtilen sürenin bitiminde evladı belirlenen yere getirmezse, eylem kabahat teşkil etse dahi, 3 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacak. Şikayete bakacak görevli ve yetkili mahkeme, işlemi meydana getiren müdürlüğün bulunmuş olduğu yer aile mahkemesi olacak.

Disiplin hapsi ile cezalandırmaya ilişkin kararlar, kesinleşmesini müteakip Cumhuriyet başsavcılığı tarafınca infaz edilecek. Bu kararlar kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonrasında yerine getirilemeyecek. Şikayetten vazgeçilmesi halinde ya da çocuğun velayet hakkı sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve tüm sonuçlarıyla birlikte ceza düşecek. Aile mahkemesince verilen kararlara karşı, ilgili maddeler uyarınca itiraz edilebilecek.

Çocuğun uzman yada öğretmen tarafınca yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alındığı yada diğerine teslim edilmiş olduğu sırada kayda alınan ses yada görüntülerin web ortamında yayınlanması sebebiyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden ilgililer, İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Kanalıyla İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca içeriğin çıkarılması yada erişimin engellenmesini isteyebilecek.

Teklifle, çocuk teslimi ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi için gerçek sahibinin katlanması ihtiyaç duyulan mali külfet ortadan kaldırılıyor.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ya da önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, Harçlar Kanunu ile öteki kanunlar uyarınca alınması ihtiyaç duyulan tüm harçlardan kural dışı olacak. Ek olarak bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm harcamalar, avukatlık tutarı hariç Hakkaniyet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam yada önlem kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi dinlence günlerinde yerine getirmek suretiyle görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen vazife yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen öteki kişilere ise bu kapsamda vazife yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının işyar aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak.

Bu kapsamda uzman ve öğretmenlere bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının, öteki kişilere ise (5000) gösterge rakamının işyar aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerden kadrolu yada sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen tüm personel yararlanacak. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hakkaniyet Bakanlığınca belirlenecek.

Internasyonal Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’un, kararların yerine getirilmesi hükmünde de değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda çocuğun iadesine ya da kişisel ilişki kurulmasına dair ilamlar, teslim emri bildiri edilmeksizin yerine getirilecek.

Teklif ile Abonelik Sözleşmesinden Meydana gelen Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’da da değişim öngörülüyor.

Buna gore, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşecek. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmayacak.

Haberler.com – Iktisat Haberleri

Haberi Kaydet

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
cool
Cool
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Viyana Blog - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!