Amor Mundi Felsefesi

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR!   

AMOR MUNDİ FELSEFESİ

Ölümsüz ağaç, ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR zira artık ona hususi bir okulu var. İZMİR KARABURUN İNECİK köyünde bir ZEYTİN OKULU açıldı. 

Karaburun ve Mordoğan, İzmir den 100 km uzaklıkta olan ulaşımı fazlaca zor olması sebebiyle uzun seneler doğallığını korumuş zamanı ve naturel bir yarımada. Mitolojik adı Mimas.

Her senenin, ocak sonu ve şubat başlarında Nergis çiçeklerinin Bozköy ve Tepeboz köylerinde mis kokularıyla, açması yörenin en güzel tabiat vakalarından biri. Asırlarca, Rumlar ve Türkmenler beraber yaşamış olduğu Bozdağ eteklerine kurulu Eski Mordoğan, Eğlenhoca, İnecik, Bozköy ve Tepeboz, Sazak köyleri gerek kültürel, gerekse eko gezim anlamında yörenin kilit taşları. Son dönemlerde, oniki ay sürdürebilinir gezim ve seyahat Mimas Efes rotası projesi kapsamında bölge, fotoğraf, tabiat yürüyüşü, dağcı ve günübirlik tur sevdalılarının akınına uğruyor. Her köyün bir denizle bağlantılı limanı olması sebebiyle Balıkçılık ta mühim bir gelir. Poseidon çimeni ile dolu denizlerinde oksijeni bolca ortamda yetişen balıklar daha bir leziz olduğu söyleniyor. Üzüm bağları da bolca olan Karaburun yarımadasının ana gelir deposu zeytin.

Bundan dolayı olsa gerek Karaburun da fazlaca hususi bir oluşum gerçekleşti. ZEYTİN OKULU.

Zeytin okulu, önceleri bir hayaldi, Zeytince derneği üyelerinin düşlediği ve taşımalı eğitime geçilmiş olduğu için terkedilen boş bir ilkokulun üstüne atılan beton temeller üstüne bakarak korunan bir hayal.

İzmir büyük Kent belediyesinin katkılarıyla ve Zeytince derneğinin çalışkan üyelerinin kişisel çabalarıyla bu hayal gerçek oldu.

ZEYTİN OKULU 

Peki, niçin bir ZEYTİN OKULU dağın tepesinde açıldı? Okulda konserler olsun, bilgiler, kültürler, yaşam deneyimleri paylaşılsın, İnsanlar dolsun taşsın, neler yapmışlar anlatsınlar. Gençler, öğrenciler, çocuk oyunlar hep birlikte oyunlar oynasın istediler. Düşsel olmayana hayaller katmak istediler ve Çay noksan olmasın dediler. Okulun içindeki sıraları kaldırdılar her yere minderler, halılar, kilimler yaydılar hepimiz bölgelere oturdu. Gelen misafirlere börek ve kek ikram etmek istediler. Masal benzer biçimde bir hayal, masal benzer biçimde bir dağın tepesinde.

Kendi sesini dinleyenler hayallerinin peşinden gidenler Mayıs 2017 tarihinde zeytin okulunda bu güzel masalın parçası oldular.

AMOR MUNDİ 

Kuruculara gore, Zeytince derneği ve Zeytin Okulunun hayata geçirilmesindeki ana çıkış noktası AMOR MUNDİ kısaca DÜNYA SEVGİSİ felsefesi 

Dünya sevgisi terimini  meşhur politika ve toplumsal bilimci Hannah Arent’in  yazılarından tanıyoruz.   Dünya,  bir taraftan içinde yaşadığımız gezegenimiz ve  onun bizlere sunmuş olduğu  tüm olanaklara,  çevreyle ilgili sisteme  işaret eder. Sadece bununla beraber Dünya,  yeryüzünün fizyolojik olanakları içinde, insanların beraber hareket ederek, fazlaca çeşitli ilişkiler ağı içinde oluşturdukları ve hayatlarına anlam kazandıran tüm pratikleri, kurumları, kültürleri de ihtiva eder.   Dünya sevgisi kısaca  amor mundi;   bizlere sunulmuş  olan  fizyolojik  tabiat ile insanoğlu arası  oluşturulan dünya içinde uyum sağlamayı,  her ikisini de koruma ve itina göstermeyi, sunulmuş olana minnet duymayı   ve Dünya’yı yaşamaya uygun bir yer olarak gelecek kuşaklara aktarma duygusu ve  sorumluluğunu  anlatır.

Amor mundi yalnız soyut bir kavram değil, ilk olarak bunun  pratikte hayata geçirilebilmesinin olanaklarını içinde barındırıyor.  Doğrusu  gezegenimizi ve   hepimizi ilgilendiren mevzularda  beraber düşünmeye, hatırlamaya,  ortak sorunlarımız üstünde tartışarak çözümler aramaya ve  dayanışma içinde ortak hareket etmeye  olanak tanıyan  kamusal alanın önemini vurguluyor.   

ZEYTİN OKULU, zeytin tutkunu doğaseverlerin yaşantılarında bu Amor Mundi’nin gerçekleşebilirliğinin mühim yollarından yollarından biri olmuş. 

Karaburun Kaymakamlığı tarafınca başlatılan emekler, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın oluru, İzmir İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, Karaburun Mal Müdürlüğü’nün izinleriyle sonuçlandırılmış ve Karaburun İnecik köyünde 1992 yılından bu yana taşımalı eğitim sistemine geçilmesi sebebiyle boşaltılmış ve metruk halde bulunan eski ilköğretim binasının derneğimize kiralama yöntemiyle tahsisi gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan “Zeytin Okulu Projesi ”nin pozitif yönde karşılanmasıyla, eski ilköğretim binasının yerine aynı ölçülerde yeni bir prefabrik bina inşa edilmiş ve çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır

Doğrusu yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı benzer biçimde, taşımalı eğitime geçilmesi sebebiyle İnecik dağ köyünün kullanılmayan ilköğretim arazisinin üstüne prefabrik meydana getirilen yeni bir bina yapılır ve gönüllü akademisyenler ve öteki gönüllü katılımcılar tarafınca fazlaca amaçlı bir eğitim ve kültür yuvası haline getirilir. Okul iki kattan oluşan olup ve ek binalarla donanmış içinde yok yok. Kütüphane, toplantı salonu, sınıf ve oturma grupları, mutfak benzer biçimde de yaşam alanları yaratılmış. Mimas Efes zamanı seyahat rotasının güzide notalarından olmaya aday Zeytin Okul tamamen gönüllük esasına dayalı hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelen bir avuç akademisyen ve tabiat dostu yardımıyla ayakta kalıyor. 

Her yaştan öğrenciler, mühendisler, dağcılar, İngiliz, Amerikalı misafirler ve mahalli çiftçiler kısacası tüm tabiat dostları bu güzel oluşumda ZEYTİN sevgisi için birlikteler.

Katılımcılar çoğu zaman eğitim ve geçim sağlama amaçlı mecburi şehre doğru kayan hayatlarının kopamayan fakat kendilerini hep doğaya yakın hisseden ve hep özleyen, eğitimli, fedakâr ve de hayalleri olan seçkin kişilerden oluşuyor.

2009 senesinde bu güzel felsefe ile ortaya çıkan ZEYTİN OKULU planı 2017 Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğini de arkasına alarak ete kemiğe bürünmüş ve bilhassa Mimas -Efes seyahat rotası üstünde olması sebebiyle birçok ilgili ziyaretçiyi ağırlıyor.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Her yaştan, her sınıftan ve her hikâyeden gelen zeytin öğrencileri bir araya gelip burada tabiat ile dostluk kurarak Zeytin in bir bilmiş olduğu var diyerek varoluşlarını arıyorlar.

Tutkulu ve disiplinli insanların bir araya gelmiş olduğu internasyonal bir tabiat dostu derneği 

Ortak tutku, zeytin ve tabiat sevgisi, yalnız zeytini sevmek değil insanları tanımak 

Zeytin Okulu üyeleri, fazlaca kıymetli bilimsel emekler yaparak yöredeki Zeytinin daha kaliteli yetişmesini sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor 

Mesela, Zeytince Deneği proje ekibinde olan ve Zeytin Okulununda kurucuları olan bazı kıymetli Akademisyenler, fazlaca kapsamlı bir proje olan zeytin sineği ile savaşım projesinin saha emekleri yürütüyor. Ve proje içinde olan Karaburun’daki Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik köylerinin zeytin ağaçlarını harita üstünde sayararak ZEYTİN OKULU nun en mühim görevlerinden birini yerine getiriyorlar. .Bu köylerde meydana getirilen sayım sonucunda averaj 50 bin Zeytin ağacının bu proje kapsamına gireceği düşünülüyor. Kati sayının bilinmesi fazlaca mühim ve tüm havzanın zeytin ağaçları tek tek sayılıyor.

2017 Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine başlamış olan okulun var olma amacı; 

 Efes – Mimas Kültür Rotasının ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası,
 Zeytin Yolu için data ve danışma merkezi,
 Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak suretiyle naturel, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını elde eden bir çevreyle ilgili ziraat eğitim merkezi, olarak etkinlik göstermesi planlanmaktadır.

Zeytin Okulu bir uğrak noktası ve bununla beraber bir data, danışma ve eğitim merkezi olarak;
 Eğitim seminerleri, imalathane emekleri ve hasat şenliği benzer biçimde faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve internasyonal düzeyde, bölgenin naturel, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
 Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve imalathane faaliyetleri düzenleyerek;
 Bölgedeki yerleşiklere bilhassa hanım ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
 Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
 Bu faaliyetler vesilesiyle bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı elde edecektir.
 Ulusal ve internasyonal çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada’nın internasyonal ekolojik gezim ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.

Zeytin Okulu, Efes – Mimas Kültür Rotası üstünde, bu rotanın ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası olmanın yanında, Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak suretiyle naturel, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bölgede bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını amaçlayan bir eğitim ve dayanışma merkezi olarak etkinlik gösterecektir.

Bununla beraber, bilim, sanat, spor vb. alanlarda da insana ve doğaya yararlı / saygılı, ekolojik kaygılar taşıyan her türlü faaliyetin desteklendiği bir mekan yaratma amacı gütmektedir.

Bu kapsamda,

 Eğitim seminerleri, imalathane emekleri ve hasat şenliği benzer biçimde faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve internasyonal düzeyde, bölgenin naturel, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
 Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve imalathane faaliyetleri düzenleyerek;
 Bölgedeki yerleşiklere bilhassa hanım ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
 Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
 Bu faaliyetler vesilesiyle bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı elde edecektir.
 Ulusal ve internasyonal çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada’nın internasyonal ekolojik gezim ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.
 Yürütülecek tanıtım faaliyetleri, Efes – Mimas Kültür Rotasının ve Zeytin Yolu’nun ulusal ve internasyonal düzeyde bilinirliğini, cazibesini artıracaktır,
 Yaratılan öğrenme ve münakaşa platformu yardımıyla, bölgedeki yerleşikler ve üreticiler ile rota ziyaretçiler, yürüyüşçüler ve bisikletçiler bir araya gelecek ve böylece yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına ortam elde edecektir.

Zeytin Okulu’nun düzenlemiş olduğu faaliyetlerin hedef grupları:
 Başta gençler ve bayanlar olmak suretiyle Yarımada’da yaşayanlar,
 Efes – Mimas Kültür Rotası ve Zeytin Yolu ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri,
 Yurtiçi ve yurtdışı tüm disiplinlerde tahsil gören öğrenciler, araştırmacılar,
 Kooperatifler, başta zeytin üreticileri olmak suretiyle mahalli üreticiler, sivil cemiyet örgütleri, meslek odaları,
 Yurtiçinden ve dışından akademisyenler ve uzmanlar, kurum temsilcileri,
 Duyurusu meydana getirilen eğitim ve tanıtım faaliyetlerine katılmayı arzu eden kişiler.

Zeytin Okulu’nun faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir:
 Eğitim Faaliyetleri (zeytin ve ekoloji başta olmak suretiyle, bilimsel data ile kadim bilginin buluşmuş olduğu eğitim faaliyetleri)
 Imalathane Faaliyetleri (fotoğraf, müzik, fotoğrafçılık, felsefe, ziraat, ekoloji, yararlı otlar vb. alanlarda imalathane emekleri)
Toplumsal Faaliyetler (hasat şenliği, anıt ağaç gezileri, antik ve taş baskı işlik ziyaretleri)

Zeytin Okulu’nun  Gurme Şehirler ağı Delice ve Slow Food’a dahil olması öngörülmektedir. Böylece mahalli düzeyde başlamış olan faaliyetlerin internasyonal düzeyde de sürdürülmesi imkanı yaratılmış olacaktır. Ek olarak, internasyonal ekoköylerle bağlantılar kurulması, karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, olanaklar çerçevesinde öğrencilere ve araştırmacılara burs verilmesi, çeşitli etkinlikler için ulusal ve internasyonal düzeyde gönüllü programlarının oluşturulması da planlanmaktadır.

İçinde bulundukları evreni, gezegeni ve insanı anlamaya ve öğrenmeye çalışan bu güzel insanoğlu Zeytin sevgisi çevresinde birleşerek sanat, ekoloji, felsefe, ekonomi ve bilim ile Amor Mundi felsefesini hep beraber yaşıyorlar.

Kent den başka yerde yaşamayan kekiğin kokusunu bilmeyen gençlerin tabiat ile buluşmuş olduğu bir ev Zeytin Okulu.

Bilgili yada bilinçsiz seçimlerimizle dünyada var olmaya çalışan insanların yaşamı anlamlaştırma çabasıdır, ZEYTİN OKULU.

Karaburun İnecik köyüne yolunuz düşerse sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarına adım benzer biçimde inanırım. Hep beraber AMOR MUNDİ diyebilmek için

Kaynak ve fotoğraflar 

http://zeytinokulu.net/

http://www.zeytince.org/

www.aysetolga.com

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
cool
Cool
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Viyana Blog - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!