Soiales Wien (Sosyal Viyana)

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Viyana Belediyesi, yurttaşlarını acil ve zor durumlarda desteklemektedir.Viyanalıların yaşam kalitesini korumak ve daha da yükseltmek birinci derecede önemlidir. Ardından, kişinin krizi çözmede kendi kendine bir yol bulmasında destek olunmalıdır. Tedbirler çeşitli alanları kapsamaktadır:
 

 • Aile ve çocukların desteklenmesi (Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası)
 • Maddi sıkıntı yaşıyan şahıslara yardım
 • Yaşlı ve hasta veya engelli insanlara bakım ve danışmanlık hizmetleri

Bebek geliyor – Aile Yardımı ve Çocuk Bakım Parası
Bir bebek dünyaya geldiğinde bu ebeveynler için çoğu zaman büyük bir değişim anlamına gelmektedir. Doğumun ilk haftasında yapılması gereken resmi işlemler bile çok önemlidir. Mesela yeni doğan bebeğin, MA 26 Verileri koruma, e-hükümet (elektronik hükümet) ve Nüfus Sayımı Dairesi – Standesamt (Almanca) – tarafından çıkartılan doğum belgesi, Sosyal Sigortalara kaydı, Vatandaşlık kaydının yapılması ve ikametgâh belgesi çıkarılması hakkında daha detaylı bilgilere Viyana Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anneliğin Korunması / Mutterschutz
Anne adayı olarak gebeliğin son sekizinci haftasında çalışmak yasaktır. Bu düzenleme anneliğin korunması olarak adlandırılır. Eğer anne veya çocuk için bir tehlike mevcutsa, uzman doktorun çalışmaktan muaf tutulmayı onaylaması ve bunu yazılı olarak gerekçelendirmesi ile anne, daha önce de çalışmaktan muaf tutulabilir (“Freistellung“). Çocuk doğum tarihinden önce veya sonra dünyaya gelirse, doğum öncesi koruma süresi bu oranda kısalır veya uzar.
Anneliğin korunması doğumdan sonra da sekiz hafta sürer. Eğer koruma süresi doğum tarihi doğru hesaplanmadığı için doğumdan önce kısalmışsa, koruma süresi doğumdan sonra kısalma ölçüsünde en fazla 16 hafta uzar. Erken doğumlarda, birden fazla bebeğin doğmasında veya sezaryenle doğumda koruma süresi 12 haftadır. Anneliğin korunması süresinde sağlık sigortasından lohusa parası alınır. İşveren bu süre zarfında ücret ve aylık ödemez.
Çalışanların, çırakların ve evde çalışanların anneliğin korunması kanunundan yararlanma hakları vardır. Anneliğin Korunması Kanunu vatandaşlığa, yaşa, gelire, medeni duruma, iş ilişkisinin süresine ve çalıştırmanın kapsamına, çalışma saatine bağlı olmadan geçerlidir.
Lohusalık Parası / Wochengeld
Anne adayları doğum yapmaları beklenen tahmini günden önceki sekiz haftadan itibaren artık çalıştırılamazlar. Anneliği koruma altındadırlar. Lohusalık Parası bu zaman sırasında anne adayı için maddi bir destek olup, artık ödenmeyen ücretin yerine verilir. Lohusalık Parası her ay sonunda ödenir.
Beklenen tahmini doğum tarihinden önce sekizinci haftanın başlamasından itibaren Lohusalık Parası için başvurulabilir. Lohusalık Parası için yetkili sağlık sigortası kurumuna başvurmak gerekir (Lohusalık Parası için başvuru ücretsizdir).
Anne-Çocuk Cüzdanı / Mutter-Kind-Pass
Anne-Çocuk Cüzdanını her hamile kadın Avusturya vatandaşı olmasa bile alabilir. Anne-Çocuk Cüzdanı hamilelerin ve küçük çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmelerine yarar. Hamilelik sırasında ve çocuğun beşinci yaşına kadar anne-çocuk programında öngörülen muayeneleri içerir. Öngörülen bütün muayeneler anne ve çocuk için önemlidir. Hastalık sigorta kurumlarının sözleşmeli doktorlarında yaptırılan muayeneler ücretsizdir.
Çocuk Bakım Parasının alınabilmesi için Anne-Çocuk-Cüzdanında öngörülen ilk on muayenenin yaptırılması ve bunun kanıtlanması gerekir. Muayenelerin şart koşulan süreler zarfında yaptırılmasına dikkat edilmelidir.
Doğum Izni / Karenz
Anne-babadan birinin bebekleri ile evde geçirdikleri zamana ebeveyn Doğum Izni (“Elternkarenz“) denmektedir. Doğum Izni anneliği koruma süresinin (doğumdan sonra 8 haftalık süre) bitmesinden sonra başlar. Arzu edilen Doğum Izni süresinin doğumdan sonra 8 hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir.
Doğum Izni en erken çocuğun doğumundan sonra annenin çalıştırılma yasağının akabinde başlar (koruma süresi). Doğum Izni bildirilen (= kararlaştırılan) süreden sonra sona erer.
Çocuk Bakım Parası / Kinderbetreuungsgeld
Doğum İzni sırasında ücret ve aylık alınmaz. Bu zaman süresince çocuk bakım parası alınır. Çocuk Bakım Parası, hastalık sigortası kurumları tarafından idare edilir ve ödenir. Çocuk Bakım Parasını alırken değişik tercihlerden birini seçme olanağı mevcuttur. Meslek hayatına tekrar ne kadar erken dönülürse, o kadar çok çocuk bakım parası alınır. Wiener Gebietskrankenkasse / Viyana Sağlık Sigorta Kurumu‘ndan çocuk bakım parasından faydalanıp faydalanılamayacağı ve buna yönelik başvurunun nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.
Şartlar

 • Çocuk Bakım Parasını alan anne veya babanın çocukla aynı evde yaşaması
 • Aile Yardım Parasını alma hakkı ve çocuk için aile yardım parasının gerçekten alınması
 • Anne-babanın ve çocuğun yaşamlarının odak noktası Avusturya’da ise
 • Anne-baba ve çocuk Avusturya’da hukuk düzenine uygun bir ikamet ibraz edebiliyorlarsa
 • Anne-Çocuk Cüzdanındaki muayenelerin yaptırılması
 • Ek kazancın yılda 16 bin 200 Avro sınırını aşmaması gerekir. Gelire bağlı olan çocuk bakım parasında ise ek kazancın yılda 6 bin 100 Avro‘yu geçmemesi gerekmektedir (Zuverdienst)

Çocuk Bakım Parasını alırken değişik tercihlerden birini seçme olanağı mevcuttur. Meslek hayatına tekrar ne kadar erken dönülürse, o kadar çok Çocuk Bakım Parası alınır.
Süreler
Çocuk Bakım Parası için en erken doğumun yapıldığı gün başvurulabilir. Başvuru daha geç yapılırsa, Çocuk Bakım Parası altı aya kadar geriye dönük ödenebilir (önemli olan başvurunun yetkili sağlık sigortasına geldiği tarihtir).
Daha fazla bilgiye Viyana Sağlık Sigorta Kurumu’nun internet sitesinden “Geburt und Kinder (Almanca) ulaşabilirsiniz.
İletişim
Viyana Sağlık Sigorta Kurumu – müşteri hizmetleri Çocuk Bakım Parası / Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) – Kundencenter Kinderbetreuungsgeld (Almanca)
7., Andreasgasse 3
Telefon: +43 1 601 22-14070
E-mail:
kckbg@wgkk.at
Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma: 07.00-14.30

Aile Yardımı / Familienbeihilfe
Aile Yardımı almaya hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlar bulunmalıdır:

 • Avusturya vatandaşlığı, veya
 • yabancı vatandaşların (Avrupa Ekonomik Sahası dışı ülke vatandaşlarının) oturma izni (NAG-Karte: Yerleşme ve Oturma Yasasıyla alınan kart) veya
 • oturma kayıt belgesi (Anmeldebescheinigung) sahibi Avrupa Birliği vatandaşları (ya da 01.01.2006 tarihinden önce alınmış olan ikametgah belgesi)
 • Yaşamın odak noktasının Avusturya’da bulunması.
 • Çocukların (evlatlık edinilmiş, bakım ve üvey çocukların ve de torunların) ebeveynleriyle birlikte aynı evde yaşamaları ya da eğer ki anne veya babayla oturmuyorlarsa ebeveynlerin çocuklarının geçimlerine katkıda bulunuyor olmaları.
 • Çocuklar devamlı olarak Avusturya’da yaşamak zorundadır.

Avrupa Birliği içerisinde Aile Yardımı: Çalışılan ülke prensibi / Beschäftigungsstaatsprinzip
Öncelikle ebeveynlerden birinin çalıştığı (serbest ya da bağlı olarak) ülke, aile yardımlarından sorumludur. Aile eğer başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşasa bile çalıştığı ülke önceliklidir.
Oturulan ülke prensibi / Wohnortstaatsprinzip
Eğer iki ebeveyn de farklı ülkelerde çalışıyorlarsa, aile yardımı, çocuğun yaşadığı ya da ailenin oturumunun olduğu ülkede çalışan ebeveyne verilir.
Eğer ki, aile yardımı hakkı başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede var ise, Avusturya’daki hak ya kaybolur ya da sene sonunda (gerekli olan başvuruyla: Fark ödemesi / “Differenzzahlung” – eşitleme ödemeleri “Ausgleichszahlungen“) derecesinde azalır.
Ödeme Süresi
18 yaşına (Volljährigkeit = Reşit) kadar olan tüm çocuklar Aile Yardımı Parası alma hakkına sahiptir. Eğitimi sürenler, bu yardımı en son 24 yaşına kadar alabilir.
Çocukların meslek ve çıraklık eğitimi/pratiği ve/veya ara tatillerde yaptıkları işlerden elde ettikleri kazanç dikkate alınmaz. 18 yaşını geçmiş çocuklar eğer ki halen eğitim ve öğretim yaşamlarına devam ediyorlarsa, hangi iş olursa olsun yılda kazançlarının 10 bin Avro’yu geçmesi halinde aile yardımı hakkını kaybederler.
Yaşlı Göçmenler İçin Danışma Merkezi / Beratungszentrum für ältere Migrantinnen und Migranten
Yaşlı Göçmenler İçin Danışma Merkezi, emeklilik, oturum, yardımlar ve indirimler, sağlık, geri dönüş, aile ve konut ile ilgili hizmet vermektedir. Bilgilendirme hizmeti ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Merkezin verdiği diğer hizmetler ise size uygun iş arayışı, emeklilik başvurusu, evrakların okunması ve yazılması, resmi daire ve makamlar ile yapılan mektuplaşmalarda ve telefon görüşmelerinde destek sağlamaktır.
İletişim
Job-TransFair TERRA (Almanca)
Yaşlı göçmenler için Danışma Merkezi / Beratungszentrum für ältere Migrantinnen und Migranten (Almanca)
15., Markgraf-Rüdiger-Straße 6-8
Telefon: +43 1 581 07 17
E-mail:
office@jobtransfair.at
Danışmanlık saatleri ve randevu talebi: Pazartesi – çarşamba: 09.00-16.00; perşembe: 09.00-13.00 (Randevu alındıktan sonra danışmanlık Türkçe olarak yapılabilmektedir.)
Viyana’da Borçlu Danışmanlığı / Schuldnerberatung Wien

Sözde indirimler, kolayca verilen krediler, özel uygun koşullar ve yetmiyormuş gibi düzensiz gelir durumları. Borçlarından dolayı geçimi tehdit altına girenlerin sayısı giderek artmaktadır. Viyana’da Borçlu Danışmanlığı / Schuldnerberatung Wien (Almanca) Viyana’da ikamet eden borçlu insanlara ücretsiz olarak yardımcı etmektedir.
Danışmanlığın uzmanlık alanları şunlardır:
 

 • Borçlara bağlı oluşan sorunlarda hukuki bilgilendirme
 • Ekonomik durumun ortaklaşa incelenmesi
 • Sorunların çözümlenmesine yönelik yapılandırma
 • İflas işlemlerinin başlatılmasında yardım ve iflas sonrası destek

Schuldnerberatung Wien’in internet sitesinden işsizlik, icra, iflas, maaşa haciz, kefil olmak, İcra Büroları, yargı aşamasında olmayan borç iskânı, ayrıca serbest meslek ve borçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İletişim
Viyana’da Borçlu Danışmanlığı / Schuldnerberatung Wien (Almanca)
3., Döblerhofstraße 9/1. Kat
Telefon: +43 1 330 87 35
E-mail: schuldnerberatung@fsw.at
Telefonla bilgi: Pazartesi – Cuma: 09.00-15.30

Viyana’da engelliler için danışma büroları
Viyana’da engelli vatandaşlar için çeşitli danışma merkezleri vardır. BIZEPS (Almanca) ve ÖZIV (Almanca) genel soruları cevaplandıran bu tür merkezlerdir. Diğer kuruluşlar ise engelli insanların mesleki uyumuna ve gelişimi konularına odaklanmaktadır.
Jugend am Werk (Almanca) ve Wiener Integrationsnetzwerk WIN (Almanca), engellilere yönelik hizmet veren bir merkezdir. Burada, özellikle görme ve işitme engelliler ile akıl sağlığı yerinde olmayan ve nörolojik sorunlar yaşayan vatandaşlara hizmet sunulmaktadır.
BIZEPS – “Yaşamını Kendin Belirle” Merkezi / Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
Uluslararası “Yaşamını Kendin Belirle” hareketi ilkelerine uygun olarak engellilerin kendi alanında en yetkin kişi olma prensibinden yola çıkılmaktadır. Bundan dolayı istek ve taleplerini kendilerinin savunması istenmektedirler. BIZEPS engelliler ve yakınlarına bu doğrultuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Engellilerin yaşam koşullarını en iyi yine kendileri gibi engelli insanlar anlayabileceklerinden, engelli bir insan başka engellilere danışmanlık etmektedir (Peer Counselling). Amaç engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve diğerleriyle eşit konuma getirmektir.
İletişim
BIZEPS – “Yaşamını Kendin Belirle” Merkezi / Zentrum für Selbstbestimmtes Leben (Almanca)
2., Schönngasse 15-17/4
Telefon: +43 1 523 89 21
E-mail:
office@bizeps.or.at
Telefonla danışmanlık: Pazartesi – perşembe: 10.00-15.00; Cuma: 10.00-13.00; Kişisel danışma sadece randevuyla yapılır.
Viyana Sosyal Danışma / Sozialinfo Wien
Sozialinfo Wien / Viyana Sosyal Danışma internet hizmeti (Türkçe) tüm sosyal odaklı soruları kapsayan geniş içerikli bilgi sisteminden oluşmaktadır. Bu sistem, Viyana ve bazı bölgelere yönelik sosyal alandaki hizmetler için anahtar kelimeleri, kurum veya çeşitli konu başlıklarının çok rahat bir şekilde aranmasına imkân sağlamaktadır. Vatandaşlar veya sosyal alanda çalışan insanlar, herhangi bir engelle karşılaşmadan sosyal kuruluşların girişim ve projelerine, tüm iletişim bilgilerine ve ana sayfalarının kısa yollarına ulaşabilmektedirler.
Bilgilerin korunmasına ve kullanıcı kolaylığına büyük bir önem verilmektedir. Lütfen bilgilerin güncel tutulmasına yardımcı olunuz ve yapılması gerekten değişiklikler için en kısa zamanda
sozialinfo@fsw.at e-mail adresi üzerinden bizi haberdar ediniz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
cool
Cool
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Viyana Blog - Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!